• T4. Th5 22nd, 2024

Khuyến mãi của nhà cái trực tuyến

casino trực tuyến uy tín nhất

Sinda chứng khoán trực tuyến theo xu hướng thị trường như thế nào,boystownͯվ

Byawei

Th4 21, 2024

Sinda chứng khoán trực tuyến theo xu hướng thị trường như thế nào

Đăng nhập vào nền tảng giao dịch trực tuyến của sinda securities

Mở trang web chính thức của sinda securities, nhập tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào nền tảng giao dịch trực tuyến.

Chọn thị trường để xem

Sau khi đăng nhập, hãy tìm thị trường trong trình đơn bên trái của trang giao dịch, và sau đó chọn loại thị trường cần xem, như chứng khoán, quỹ, hay trái phiếu.

Mở biểu đồ dòng K

Trong trang báo đã chọn, nhấn vào TAB dòng K để mở biểu đồ dòng K.

Thiết lập các thông số cho đường K

Trên biểu đồ dòng K, bạn có thể thiết lập các thông số dòng K, chẳng hạn như chu kỳ dòng K (chẳng hạn như 1 phút, 5 phút, 1 ngày), loại chỉ số (MA, MACD), vv.

Xem xu hướng thị trường

Sau khi thiết lập các thông số, bạn có thể xem xu hướng. Biểu đồ K cho thấy giá mở, giá đóng, giá cao nhất. Biểu đồ trên cho thấy xu hướng của các chỉ số đã chọn.

Phân tích xu hướng thị trường

Thông qua việc quan sát biểu đồ K và chỉ số xu hướng, bạn có thể phân tích xu hướng thị trường, đánh giá xu hướng thị trường, dự đoán xu hướng trong tương lai, vv.

Lời khuyên

Trên biểu đồ đường K, cây nến đỏ cho thấy giá đóng cửa thấp hơn giá mở, cây nến xanh cho thấy giá đóng cửa cao hơn giá mở.

Chọn đúng chu kỳ K và loại chỉ số có thể phân tích tốt hơn xu hướng thị trường.

Ngoài biểu đồ K, nền tảng giao dịch trực tuyến của sinda chứng khoán cũng cung cấp các công cụ phân tích thị trường khác như biểu đồ thời gian, dòng chảy của tiền bạc.

By awei